Røykutvikling i leilighet

Røykutvikling i leilighet i Marias Vei. Foto: Fridtjof Nygaard