Sæveland i inntektstoppen etter eiendomsinvesteringer