Landbruks – og matminister Sandra Borch (Sp) vil ikke flytte ansvaret for dyrevelferd fra Mattilsynet til et eget dyretilsyn.

Det har den siste tiden blitt fremmet krav, fra blant annet Miljøpartiet De Grønne (MDG), om at ansvaret for dyrevelferd må flyttes vekk fra Mattilsynet, skriver Nationen.

Partiet mener det bør flyttes til et eget dyretilsyn som kan være uavhengig av andre hensyn. Bakgrunnen er en rekke dyretragedier som er avdekket den siste tiden knyttet til hold av både husdyr og kjæledyr, skriver avisen.

Det er landbruks- og matministeren uenig i. Hun mener dette bryter med en helhetstankegang som er spesielt viktig for å sikre både dyrs og folks helse og mattryggheten.

– Gjennom etableringen av Mattilsynet fikk vi økt vekt på helkjedeperspektivet og en helhetlig forvaltning fra jord/fjord til bord. Mattilsynets primære oppgave er å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann samt fremme plante-, fiske- og landdyrhelse og dyrevelferd, sier Borch til avisen.

(NTB)