Mattilsynet avdekket regelbrudd i over halvparten av svinebesetningene de besøkte i uanmeldt tilsyn, viser en ny rapport.

«Vi har sett at mange svineprodusenter driver bra, med få eller ingen regelbrudd. Noen driver godt over kravene. Andre svineprodusenter driver imidlertid veldig dårlig, med mange og/eller alvorlige regelbrudd», heter det i rapporten, ifølge NRK.

Tirsdag la tilsynet fram rapporten Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022, hvor målet har vært å undersøke hvordan norske griser har det.

Mattilsynet besøkte 582 svinebesetninger, og én av fire brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr.

De dårligste svineholdene med gjentatte regelbrudd må få en varig forbedring eller avvikles, understreker Mattilsynet.

Andelen regelbrudd var høyest i regionen Stor-Oslo, hvor tilsynet fant regelbrudd på 69 prosent av de inspiserte besetningene. Andelen med lavest regelbrudd var Region øst, med 34 prosent.

(NTB)