Det blir stadig færre bønder her til lands. Siste år har det blitt 206 færre gårdsbruk.

Til sammen er det 37.704 bønder i landet. Tallene baseres på antallet som søker produksjonstilskudd. Antall søknader tilsvarer en nedgang på 0,54 prosent fra i fjor, skriver Nationen.

Tallene fra Landbruksdirektoratet viser også at det er færre husdyr i landet enn i fjor.

Blant annet er det 3500 færre melkekyr, nær 17.900 færre av øvrige storfe og 105.000 færre verpehøner. Tallene er for 1. oktober sammenlignet med endelige tall for 2022.

Det var også 15.400 færre sauer og 44.300 færre lam som ble sluppet på utmarksbeite.

Til tross for nedgangen i antall bønder har det totale jordbruksarealet økt med 21.000 dekar, opp 0,21 prosent fra i fjor.

Nedgangen i antall bønder var mindre siste år enn året før. Da ble det 411 færre gårdsbruk i landet.