Mindre kutt i oljepengebruken enn i fjor – ikke veldig stramt, sier økonomer

foto