1253 av Agder Energi sine kunder er berørt av en driftsforstyrrelse i Lindesnes.

- Det har dessverre oppstått en feil i strømnettet som har medført at strømmen er blitt borte i dette området Vi arbeider med å finne ut av hvor feilen har oppstått. Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger, skriver Agder Energi på sine nettsider.

- Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen. Vi beklager ulempen, skriver de videre.