Harmonisert: Fellesnemnda har vedtatt nye retningslinjer for skoleskyss i nye Lindesnes kommune. Harmonisert: Fellesnemnda har vedtatt nye retningslinjer for skoleskyss i nye Lindesnes kommune. Foto: Marianne Furuberg

Flere får skoleskyss i storkommunen