Flere får skoleskyss i storkommunen

foto
Harmonisert: Fellesnemnda har vedtatt nye retningslinjer for skoleskyss i nye Lindesnes kommune. Foto: Marianne Furuberg