- Etter kontakt med vår medisinskfaglige rådgiver er det min beslutning at det ikke vil være forsvarlig å utsette beboeren for en slik påkjenning, sier rådmannen til Budstikka.com.

Advokat Walborg Lohne har ikke fått beskjeden fra når rådmannen da Budstikka.com kontakter henne.

- Hvis dette er korrekt oppfatter jeg det som et avtalebrudd. Jeg mener at avtalen var at vi med hjelp av en kontaktperson skulle være forberedt på en ordning der vi hadde muligheten til et møte når og hvis beboeren blir i stand til det. Dette betyr da nye runder hvis beboerens helse blir bedre, sier Lohne.