Det er en tur på ca. 4km tur-retur på god skogsbilvei. Trobbevann ligger 127 moh., altså drøye 100m høyere enn startstedet. Snu hvis stigningene blir for tunge.

Parker ved Greipstad kirke. Følge Tronstadveien ca.300m og ta til venstre i dumpa rett etter bekken.. Følg bomveien vestover og opp bakken langs bekken i Kvernhusdalen. Gå rett fram i første veikryss, men ta til venstre i neste veikryss (etter ca. 1400m på skogsbilveien). (Veien rett fram fører til Skogen.) Fra krysset er det ca. 600m opp til Trobbevannet.

Trobbevannet er ca. 2km langt når det måles fra sør til nord og en tar med Grønlandsbukta mot øst. På baksiden av turkartet Linnåsen står det bl.a. dette om Trobbevannet: Trobbevannet var tidligere en viktig ressurs for Greipstad. I bekken herfra hadde åtte gårder hver si kvern og samarbeidet om sag. På slutten av 1800-tallet kom Reiersens sag, på 1920-tallet et lite elektrisitetsverk og på 1950-tallet et vannverk. Spor etter dette kan en se langs bekken.

Vannet og bekken ble også brukt for å få ved og tømmer til gårds. Så sent som i 1940-årene ble 30 mål ved i 60 cm lengde kløyvd og lempet utpå helt sørøst i vannet innenfor tømmerstokker som var bundet sammen med ståltråd. Med lange tau ble denne «flåten» dradd med håndkraft fra odde til odde til stemmen i nord. Neste dag ble stemmen åpnet og veden kastet i bekken. Resten av dagen gikk med til å følge etter veden og løsne det som satte seg fast. Tredje dag ble veden tatt opp av bekken ved landingsplassen. Da hadde fem mann brukt tre dager på å flytte 30 mål ved.

Ved vannet er det åpne og fine plasser til rasting, soling og bading, men vis hensyn. Det er fortsatt tre husstander som bruker Trobbevann som drikkevann. Ca. 1,6km mot sørvest kan du skimte Linnåsen. Du vil kanskje også se at Søgne og Songdalen orienteringsklubb har plassert tur-orienteringsposter i området. Turorienteringspakken får du på bensinstasjonene på Lunde, Tangvall og Nodeland.

Det planlegges et nytt boligfelt ved Mebakken helt nede ved Tronstadveien. Om Mebakken sier turkartet: Her står det en trekantformet bautastein som er ca. 1m høy og det ligger også en liknende helle her omgitt av småstein. Det skal ha stått tre bautasteiner her.

God tur.