– Nå er det viktig å se til båten – enten den ligger på sjøen eller står på land. Mørket og mindre trafikk i havnene gjør at tyvene nå arbeider mer uforstyrret, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If.

I følge båtsjef Per Arne Strandenes i If har det den siste tiden vært innmeldt mange tyveriskader helt fra svenskegrensen til og med Rogaland.

– Spesielt tyverier av påhengsmotorer og undervannshus. Vi er overrasket over tempoet og mobiliteten til tyvene. De beveger seg svært raskt, og det kan tyde på at tyveriene er godt organisert, sier Strandenes.

Spesialiserer seg på Yamaha

I følge Strandenes har tyvene spesielt vært ute etter påhengsmotorer av merket Yamaha, med motorkraft mellom 50 og 150 hk. Hele påhengsmotorer og undervannshus stjeles.

– Å stjele en 150 hk påhengsmotor krever planlegging, verktøy og flere personer. Den veier rundt 200 kg, og er alltid boltet godt fast. Noen ganger skrus bolter og muttere opp. Andre ganger er det en kombinasjon av bolter som skrus opp, og bolter som blir kappet med batteridrevet vinkelsliper.

Undervannshusene som stjeles, er også fra 50-150 hk Yamaha påhengsmotorer. Vi ser at når boltene skrus opp, blir de ofte liggende igjen på land, sier Per Arne Strandenes.

Tyverier for nesten 70 millioner kr

Norske forsikringsselskaper utbetalte 66,5 millioner kroner i erstatning til båtfolket i 2015 i forbindelse med tyveri av og fra båt. Det ble meldt inn totalt 1.565 tyveriskader til forsikringsselskapene.

SLIK SIKRER DU BÅTEN: (Kilde: If Skadeforsikring)

Registrer båten i Småbåtregisteret. Securmark-merking av båt og motor sikrer at et registreringsnummer graveres inn flere steder på skrog og motor. UV-merking finnes også. Påhengsmotorer må låses eller boltes fast. Det finnes en rekke spesiallåser for formålet. Det er viktig at selve motorbraketten låses fast til akterstammen. Lås båten fast til brygga med en jernbeslått vaier og kraftig hengelås. Ha båten liggende i havn med kameraovervåking og vakthold der det er mulig. Kostbare båter bør ha GPS-basert sporingsutstyr som blant annet kan støpes inn i skroget.

VIKTIGE HUSKEREGLER:

Løst tilbehør ut over kr 20 000 i samlet verdi, enkeltgjenstander over kr 5 000, påhengsmotorer under 40HK, og utenbords drev skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag. Store påhengsmotorer er gjerne uhåndterlige og kan være på båtene, men sørg for skikkelig fastbolting og låsing. Hekkaggregat skal være avmontert ved opplag ute.

Pressemelding