Interpellasjon: I Kultur og Utviklingskomiteen så har det vært satt opp en liste med hvilke planer som finnes og hvilke som skal revideres. I den oversikten var ikke kommunikasjonsplanen med. Dette ble jeg fortalt var en forglemmelse, og at den skulle bli tatt med.

Ser av kommunens hjemmeside at vi har en kommunikasjonsplan gjeldende fra 2013-2016. Den har b.l.a. listet en liste med mål og tiltak. Som foreldre har jeg opplevd veldig mange forskjellige informasjonskanaler. Noen ganger har jeg fått brev, andre ganger en lapp i hylla. Så har jeg fått e-mail da jeg har meldt meg på nyhetsbrev på hjemmesiden til barnehagen. Tilsvarende nyhetsbrev som jeg har meldt meg på via skolen sin hjemmeside har jeg ennå tilgode å få nyhetsbrev på. Jeg ble informert av en mor som ikke hadde barn der for første gang i år, at man måtte melde seg på to ganger, og da via en liten link(?) for at det skulle fungere... Jeg har også funnet informasjon via barnehagens hjemmeside. Via skolen sin hjemmeside var det lettere å hente informasjonen jeg søkte ved å google. Så har jeg i tillegg fått informasjon via SMS. Det har også skjedd at jeg ikke har fått SMS - noe alle foreldre til SFO skulle ha fått. Det var jo sendt ut. Det hjalp lite når vi stod utenfor SFO på planleggingsdagen i august. Heldigvis møtte vi på en ansatt som informerte oss, og at det var planleggingsdag dagen etter også. Hverken mor eller far hadde fått sms. Riktignok hadde det stått på et grønt papir ark foreldrene fylte ut angående SFO i mai. Lite husket jeg det i august. Alle som har barn i skolen vet jo tydeligvis dette. Som mor er det forvirrende å forholde seg til alle disse informasjonskanalene. For hvilken informasjon finner jeg hvor, og når ligger dette tilgjengelig. Må jeg aktivt lete, eller kan jeg stole på at dette blir sendt meg, og hvor blir det sendt.

Som politiker tar jeg dette opp.

Spørsmål:

Hvordan foregår en revisjon av kommunikasjonsplanen?

Hvem er de involverte parter?

Hva er det av mål og tiltak som gjenstår i kommunikasjonsplanen fra 2013-2016?

- Det er mulig at dette spørsmålet ikke er like relevant lenger da selve planen er moden for revidering. Det er allikevel fint om ordføreren kan si noen ord omkring det som har vært.

Hvordan ønsker man å kommunisere informasjon til foreldre?

Hvordan er det ønskelig å ha informasjon og kommunikasjon internt og eksternt?

- I hovedtrekk handler dette om kommunikasjon og dialog.

Hva kan innbyggere forvente av Songdalen kommunes informasjon og kommunikasjon i tiden fremover?

Det er ønskelig å kunne få svar på denne interpellasjonen kun digitalt.