Dagrun Eriksen (KrF) utfordret onsdag samferdselsesministeren om midtdeler på E 39. Midtdeler til Tangvall kommer i 2010 eller senere.

Eriksen er kritisk til at det ikke skal bygges midtdeler helt ut til Tangvall i forbindelse med byggearbeidet som pågår i disse dager. Midtdeleren skal stoppe på Monan.

– Den mest ulykkesbelastede delen vil da stå igjen. Lovnaden om midtdeler på strekningen kom da det ble klart at ny firefeltsvei ikke kommer før i år 2020. Er dette i tråd med regjeringens ønske om trafikksikkerhet, og hva vil statsråden gjøre i denne saken?, spurte Eriksen under spørretimen på Stortinget.

I sitt svar uttalte samferdselsminister Liv Signe Navarsete at hun er kjent med at strekningen er svært ulykkesbelastet og minnet om forsøksordningen med midtdeler på Rosselandssletta.

– Jeg ser behovet for utbedring av de siste 1,2 kilometerne til Tangvall. Behovet er regnet til å koste knapt 20 millioner. Strekningen er ikke prioritert i handlingsprogrammet frem til 2009, som ble fastlagt i 2005. Etter planverket ligger derfor oppstart for perioden fra og med 2010, svarte Navarsete.

Tidspunktet hun sikter til er det året den nye perioden for nasjonal transportplan (NTP) begynner. Denne varer til 2019. Som kjent er strekningen fra Kristiansand til Søgne ikke prioritert høyt i denne planen. I følge statsråden er det et mål at arbeidet med midtdeler kan begynne i 2010. Eriksen var tydelig sitt svar om at hun ønsket denne påbegynt tidligere.