Personene hadde med seg en lapp hvor det stod "Far trenger høreapparat". De solgte bilder og hadde en såpass påtrengende oppførsel at politiet ble kontaktet. Det viset seg at det ikke var ulovlig det de holdt på med. Det dreide seg vel mest om at de ble opplevd som svært påtrengende, men det er ikke ulovlig, sier lensmann Pedersen.