Eiendomsmegler Jan Rune Berås (t.v.) og representant for utbyggerne, Henning Børnstad, diskuterer plassering av tomtene i første byggetrinn. En ny bydel i Mandal, der boligene får utsikt over Landebukta i bakgrunnen. Eiendomsmegler Jan Rune Berås (t.v.) og representant for utbyggerne, Henning Børnstad, diskuterer plassering av tomtene i første byggetrinn. En ny bydel i Mandal, der boligene får utsikt over Landebukta i bakgrunnen. Foto: Geir Nerhus

Bygger ny bydel på Lande