Adopsjonsklubben holder basar nummer 40

Marry Repstad Carlsen (t.v.) og Marit Storaker Haaland i Adopsjonsklubben inviterer til basar nummer 40, lørdag 15. februar. Foto: Signe Marie Rølland