Har ikke noe valg: – Hvis det ikke blir to dager, må vi ha det ut av bystyresalen, understreket saksbehandler Trine Merete Vasby. En konklusjon rådmann Irene Lunde deler.
Ville ikke stemme søndag: Kristelig Folkepartis Christoffer Westermoen ønsker ikke valgdag søndag.

MANDAL – Bystyret sa nei sist valg. Det ble kjempekø! Bystyresalen er problemet. Alternativet er å flytte ut av dette huset. Det må dere ta stilling til, sa Vasby under tirsdagens driftsstyremøte.

Valgdagen Stortingsvalget 2017 er mandag 11. september. Valgloven åpner for at kommuner kan holde valglokalene åpne også søndag 10. september.

Kan velge fritt

I Mandal vil det kun være aktuelt for bystyresalen, som ved lokalvalget i 2015 tok imot 2650 av 5912 stemmer valgdagen. I de tre andre valglokalene, gymsalene ved Ime, Frøysland og Holum skoler, var det sjelden lange køer, ifølge saksframstillingen til driftsstyremøtet.

Forklaringen på trengselen i bystyresalen er at det bor stadig flere mennesker i selve bykjernen. I tillegg er det innført elektronisk avkrysning i manntall, noe som gjør at folk kan stemme i hvilket lokale de vil, uavhengig av hvilken valgkrets de tilhører. Det har ført til at flere velger bystyresalen.

– Det er mange i sentrum krets, og mange velger å komme hit uavhengig av krets, opplyste Vasby.

– Ikke mer demokrati

Christoffer Westermoen var skeptisk.

– Jeg vil ikke stemme på søndagen også. Jeg er usikker på betydningen for valgdeltagelsen. De som vil stemme gjør det. Det blir ikke mer demokrati av dette, sa KrF-representanten.

Det tror heller ikke Trine Merete Vasby.

– Valgdeltagelsen i Norge ligger ganske fast. Det er Ingenting som tilsier noe hopp i valgdeltagelsen. Dette er rent praktisk. Hvis det ikke blir to dager, må vi ha det ut av bystyresalen, understreket hun.

– Vi bør oppfordre folk til å stemme i sin krets, sa Westermoen.

Buen og Mandalshallen

Alternativene er Mandalshallen og Buen, og begge deler egner seg godt teknisk. Både med tanke på størrelse, parkering og universell utforming. Men å gjennomføre valg der, vil ramme den vanlige bruken og driften i flere dager, ifølge saksframstillingen.

«Valglokalet må rigges på forhånd. Datalinjer og testing av PC-er må gjøres i så god tid på forhånd at det er tid til å få rettet eventuelle feil og mangler innen mandag morgen. Vi rigger derfor i ordinær arbeidstid på fredagen». Det betyr at valget vil legge beslag på lokalet fra og med fredag morgen til og med tirsdag formiddag.

I tillegg holder valgadministrasjonen til i rådhuset. De sørger for opptelling og valgoppgjør. Nærheten til valglokalet er også positiv, mener rådmannen, som i saksframstillingen også trekker fram rådhuset som selve symbolet på lokaldemokratiet.

– Vi må ikke flytte ut av denne salen. Her er folk vant til å gå for å stemme, sa Inga Fjeldsgaard (Ap).

Stemme på Amfi?

– I tillegg tenker vi å foreslå et forhåndsstemmemottak på Amfi siste uka før valget. Det vil gjøre det lettere å forhåndsstemme, forklarte Vasby, og presiserte at det kommer ny sak til bystyret om hvor forhåndsstemming skal gjennomføres.

Det syntes SVs Morten Ekeland var en god idé.

– Jeg tror det er bra for å få opp valgdeltagelsen, sa han.

Mot én stemme

Å gjennomføre søndagsvalg vil koste cirka 30.000 kroner i ekstra lønnskostnader. I tillegg vil utvidet åpningstid mandagen føre til noe mer overtid.

Driftsstyret gikk, mot Christoffer Westermoens stemme, inn for rådmannens innstilling:

«Mandal kommune holder to dagers valg ved Stortingsvalget 2017 ved at stemmelokalet i bystyresalen holder åpent kl.13.00-17.00 søndag 10.sept. Valglokalene i Holum, Ime og Frøysland har åpningstid kl.09.00-20.00 og bystyresalen kl.09.00-21.00 på valgdagen 11.sept. Merkostnadene ved disse endringene innarbeides i budsjettet».