Tørres Hansen i Mesta. Foto: Dag Lauvland
En annen trekkvogn ble tilkalt for å fjerne tankhengeren som hindret trafikken. Foto: Dag Lauvland

MANDAL Tankhengeren ble stående i Brobakken og sperre et kjørefelt, og trafikken vestover ble dirigert via Bryggegata og sentrum vest, forklarer Tørres Hansen fra Mesta.

En annen trekkvogn ble tilkalt for å trekke hengeren av sted.