Mandal kirke ligger i Mandal sokn i Mandal prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1821. Kirken har langplan og 1800 sitteplasser, og er Norges største trebygning og i 2021 er den 200 år. Kirken har vernestatus, automatisk listeført. Arkitekt: J.G. Løser.

Bybrannen i Mandal i 1810 gjorde at Mandal var uten kirke i 11 år. Den gamle lå på torvet i Brobakken, omtrent der hvor Nordgata i dag starter.

Mandal kirke er bygget i empire med forbilde i gammel gresk og romersk arkitektur og er Norges største trekirke og det første store monumentalbygg som ble reist etter unionsoppløsningen med Danmark. Selv om veggene er av bindingsverk og tegl er den kledd med panel og regnes derfor som trekirke. Dimensjonene på treverket er usedvanlig store og arbeidet er spesielt godt utført. På grunn av kirkens byggestil er det få utsmykninger i kirkerommet. Mandals politikere har på tross av bygningens historie og det faktum at kirken er fredet ikke villet bruke penger på vedlikehold for å spare penger. Den politikken har til nå kostet 60. millioner. Og nå ser jeg at Mandals politikere vil la hele oppussingen hvile, igjen. Ja da sparer vi nok noen penger til. Hva med å bruke litt kreativitet? Finne noen offentlige etater som kan bidra. For eksempel Riksantikvaren, I 1912 ble stillingen riksantikvar opprettet. Hovedgrunnen var at en ønsket å gi verneverdige bygninger et sikkert vern. Arbeidsområdet til riksantikvaren er utvidet, men bygningsvern er fortsatt en prioritert oppgave innen kulturminnevernet, Norsk Kulturminnefond, Vest Agder Fylke, Norsk Kulturråd og den Norske Stat. Jeg er sikker på at det finnes hjelp å få. Man må bare ikke gi opp hele tiden. Det var jo en av grunnene til at dere fikk våre stemmer. Alt må gjøres for å ta vare på vår kulturskatt. "Den som intet våger intet vinner".

Jan Henrik Jensen