Ønsket regulerte avgifter for vann- og avløpsanlegg