Julestjerne til Irene Jinks: En av dem med flest frivillige timer