Planlegger emisjon etter overskudd på 102 millioner