Bunnplassering i ny rangering: Kun Lyngdal er verre til å beskytte naturen