Syklet langs trafikkfarlig vei: Kan ikke love midler til gang- og sykkelvei