Har samlet inn 149.000 fra lokalt næringsliv

foto