Vil oppheve lokal forskrift med umiddelbar virkning

Hvis politikerne følger rådmannen Kyrre Jordbakke, vil de lokale reglene avsluttes umiddelbart. Foto: Morten Klaussen