Vil oppheve lokal forskrift med umiddelbar virkning

foto