Astrid Hilde synes det er leit at Sp bryter samarbeidet, men stiller seg uforstående til kritikk og sier hun er tillagt meninger hun ikke har.

– Jeg synes det er synd at Sp bryter ut av samarbeidet, men slik er jo politikkens vesen. Jeg synes vi har hatt et godt samarbeid om mange saker, skriver Hilde i en epost.

Ordføreren mener også hun er tillagt meninger hun ikke har.

– Slik jeg tolker utsagnet om å «komme ut av hengemyra», er det her snakk om omtale i en avisartikkel i forrige uke. Jeg forventer at Sp's representant klarer å skille mellom en lederartikkel i Sørlandets største avis og intervjuer med ordføreren, slik at han ikke tillegger meg uttalelser jeg ikke har sagt i avisene. De sitatene han viser til må redaktøren i Fædrelandsvennen selv stå inne for, og ikke jeg. JEG har ikke uttalt meg til avisene slik han hevder. Man må forvente at en kommunestyrerepresentant klarer å plassere de rette sitater til rett person. Her bommer han kraftig, skriver Hilde.

Hun avviser at hun har kommet med soloutspill om kommunereformen.

– Jeg er forpliktet til å fronte flertallets syn og Stortingets vedtak og det har jeg gjort hele tiden. Den 20.06 ble fellesnemnda for den nye kommunen opprettet i et kommunestyrevedtak der Sp var en del av mindretallet.  Jeg kan ikke fronte en sak som er nedstemt av et flertall, men må forholde meg til det til enhver tid gjeldende vedtak, både i Storting og lokalt i kommunestyret. Dette bør også Sp's representant kunne akseptere og forstå, fortsetter hun.

Hilde avviser også at hun i forkant av samme møte – 20. juni – var uredelig om tidsfristene.

– Hvorvidt jeg er uredelig eller ikke forutsetter en insinuasjon om at jeg med vilje har holdt tilbake opplysninger. Dette er en grov påstand uten holdbarhet som må stå for Sp-representantens egen regning. Det brevet det vises til var et brev Fylkesmannen hadde fått fra departementet. Jeg kjente ikke til dette brevet før Aksjonsgruppen for K1 gjorde meg kjent med det. Fylkesmannen sa i møtet den 20.06 at de ikke videresendte dette brevet til K3-kommunene fordi vi allerede hadde bestemt oss for hvilket navn den nye kommunen skulle ha. De mente brevet dermed ikke var relevant da utsettelsesmuligheten kun gjelder navnevalg for de tvangssammenslåtte kommunene og noen andre småting. Slik Fylkesmannen så det, og slik han forklarte i møtet den 20.06, var ikke en slik utsettelse uansett aktuelt for K3-kommunene, skriver Hilde.

Hun oppfordrer Lieng til å lese brevet som Fylkesmannen viser til på nytt.

– Det kan for øvrig vises til live-streaming av første møtet i kommunestyret den 20.06.2017 slik at de som vil , selv kan se hva som ble sagt fra fylkesmannens side, tilføyer hun.

Avslutningsvis beklager hun retning debatten tar.

– Jeg syns det er leit at Lieng betviler at jeg ønsker Søgnes beste og at han mener jeg har opptrådt uredelig. Vi ønsker alle Søgnes beste, men vi har nok ulike syn i saken om kommunereform. Vi bør ha såpass respekt for hverandres for ulike syn i denne saken at man unngår usaklige og usanne påstander – det syns jeg er leit og jeg syns at dette ødelegger en ellers god meningsutveksling om en veldig viktig sak, avslutter Søgneordfører Astrid Hilde.

Feil: Sp-politiker og Songdalen-ordfører Johnny Greibesland avviser påstandene fra sin partifelle i Søgne.

– Når det gjelder Bjarne Liengs påstand, så må jeg få minne på at det er Stortinget som har fattet vedtak om sammenslåing. Når det gjelder folkeavstemningen så var deltakelsen i Songdalen lav, mellom 46 og 47 prosent. I tillegg så oppfordret nei-folket innbyggerne til å stemme taktisk. Jeg tenker innbyggerundersøkelsen er vel så representativ, og den viste et flertall for sammenslåing, skriver Greibesland i en epost.

Han fremholder også de lokale valgresultatene 11. september der Høyre ble vinner, sier sitt.

– Jeg mener også at valgresultatet i høst viste at motstanden mot sammenslåing av kommuner ikke er så stor som noen mener.