Det vil bli avgjort i Søgne kommunestyres møte torsdag. Har flertallet i Søgne kommunestyre tillit til Kontrollutvalget? Skal vedtaket som ble gjort i sak 18/22, hvor kontrollutvalget i Søgne ba om at kommunestyret skal gjøre tiltak, men som ble tatt til orientering av flertallet, få en lovlighetskontroll?

Det var i siste kontrollutvalgsmøte den 1. mars at et enstemmig kontrollutvalg vedtok å anmode kommunestyret om å velge nye medlemmer. Det var vedtaket framsatt av Egel Terkelsen om å ta kontrollutvalgets dokumentasjon på brudd både på arkivloven og kommuneloven til orientering, som gjorde utslaget. Kontrollutvalgets medlemmer oppfattet vedtaket som mistillit.

Trekker seg

Varamedlem Odd Inge Johannessen ga i mail av 3. mars ordfører og formannskapssekretær beskjed at han ikke lenger er medlem av Kristiansand/Søgne Høyre og ønsker også å trekke seg fra sitt verv i kontrollutvalget. Årsaken til at han ikke ønsker å være medlem er, skriver han i mailen, tillitsmessige grunner til kommunestyret, tid og en begrunnelse som er sladdet bort i oversendelse til Budstikka.

Tor Ståle Stålesen (Ap) har også meddelt at han ønske å trekke seg fra vervet som kontrollutvalgsmedlem. Han skriver i sin mail til ordfører at han har registrert at Frp vil etablere et nytt kontrollutvalg.

Lovlighetskontroll

Knut Henriksen (Ap), Aslaug Bakke (Ap), Heidi Johansen (Ap), Pål Henden (Ap), Paul Magne Lunde (Ap), Astrid M. Hilde (Ap), Bjarne Bentsen Lieng (Sp), Sigrun Sæther (KrF), Magne Haugland (Ap), Jan Stubstad (Uavh.) og Kristin Upsal (Ap) har sendt brev til Fylkesmannen om lovlighetskontroll av vedtaket. I svarbrev sier Fylkesmannen at dette må tas opp i kommunestyret.