Selv om det er de politiske stemmer som til slutt og rest bestemmer hva kommunen skal investere og bruke til drift, fant rådmann Kristiansen det helt nødvendig å komme med en faglig rådgivning til formannskapets medlemmer i dagens møte i Songdalen kommune.

– Vi beveger oss inn i en situasjon hvor vi i 2020 risikerer at vår økonomiske handlefrihet er borte. Når rådmannen ser et stort problem, er det ikke urimelig at rådmannen reflekterer ltt og kommer med alternativer og sier hva han ser fra sitt faglige ståsted, formidlet Kristiansen og tilføyde:

– Vi må forsikre oss om at politikerne og rådmannen ser verden med samme øyner.

En krevende framtid

Arbeidet med budsjett for 2017 og økonomiplan for de neste fire årene er i gang, både rådmann og økonomisjef Arild Andresen ønsker politiske signaler på hvordan budsjettet skal gi en framtidig bærekraftig kommune. Det er vedtatt at det skal bygges skole på Vollan på Nodeland, men de finansielle sidene er ikke klarlagt og kaster skygge over det glansfulle bildet at endelig skal det bli ny skole i nedre del av kommunen.

Rådmannen forklarte at hvis men velger å bygge ny skole, som har en kostnad samlet sett på 200 millioner, og mulig mer, er penger Songdalen kommune ikke har. Selv om man dobler eiendomsskatten, vil det ikke være nok penger til å bygge skolen. Da må det gå på bekostning av et allerede stramt driftsbudsjett hvor det per i dag gjerne skulle vært ti millioner mer for å imøtekomme de som trenger det.

– Hvilke avgjørelser vi tar i år og i budsjettet for 2017, er avgjørende for hvordan Songdalen vil klare seg videre. Vi kan ta oss råd til å øke gjelden med inntil 100 millioner, over det beveger vi oss inn i en situasjon hvor vi i 2020 vil oppleve at vår økonomiske handlefrihet er borte, sa Kristiansen. I tillegg bør inntekter økes.

Bruke det som finns

Han kom med alternativer som å bygge om Rosseland skole til en 1-4 skole, bygge på Tunballen. Dette har rådmann og økonomisk sjef anslått til en kostnad rundt 40 millioner. Rådmannen presiserte at dette er en grovvurdering, tatt ut fra faglig kunnskap, og rimelig korrekte.

– Å bygge skolen i tråd med planer og signaler fra politikerne gir store utfordringer og vil gå ut over kommunens drift og tjenester. Kanskje det er bedre å utsette skoleprosjektet og se på eksisterende struktur og bruk av de skolene vi allerede har, formidlet rådmannen.

Bedre med K5

Ordfører Johnny Greibesland sier til bsnett.no etter møtet at dette visste de fra tidligere og at det ble informert om i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen.

– Vi har en stor utfordring med å finansiere en fullverdig skole, kanskje vi må ta det i flere etapper. Jeg vil tro at vi får dette til behandling i kommunestyret, før budsjettet ferdigstilles, sier Greibesland.

– Hvordan hadde situasjonen sett ut ved en eventuell kommunesammenslåing?

Det hadde vært lettere å finansiere det hvis vi hadde blitt en del av K5.

– Hvordan stiller du deg til dobling av eiendomsskatten for å få til denne skolen?

– Jeg vil ikke forskuttere, men det må taes stilling til senere, avslutter Greibesland.