Navn: Charlotte Andersson Alder: 32 Bor: Søgne Yrke: Studerer jus 1: Hva gjorde at du ble med å startet Minusplast?

Så behovet for at det ble gjort enda mer for å rense opp og for å  forhindre at det blir mer plast i havet. Alle kan bidra. Det er  skremmende mengder selv i Søgne. 2: Hva brenner du for?

Å få flere til å se viktigheten av å rydde og forhindre forsøpling, hele  året. 3: Hva gjør du på fritiden?

Plukker plast og planlegger Minusplastfestivalen 2019 på Søgne Gamle  Prestegård 7. juli. 4: Hva ser du på TV?

Diverse. Liker debatter og humor. 5: Hva er det få vet om deg?

Det meste.