Hvorfor skal enkelte mennesker i denne kommunen trakasseres år etter år for en fillesak. Trys farkost er en båt - altså noe som flyter på vennet. Det burde kommunepampene skjønne. Hvordan en båt ser ut er opp til eier å avgjøre. Skal det bli slik i denne Høyrebygda at enhver som skal kjøpe seg båt må søke fru Severinsen og herr Andresen som deres valg av farkost er dem til behag? Nå må dere gi dere med denne trakasseringen av Try - la nå denne mannen få fred for alt det vaset dere finner på. En båt er en båt.