Når Lindesnes avis endelig orienterer seg oppover dalen er det ulovelig fiske som synes å interessere. Avisen synes å gi sin tilslutning til fylkesmannens trussel om å stenge Melhusfossen.

Det hverken fylkesmannen eller avisen synes å ha tatt seg bryderiet med er å undersøke lovligheten av et slikt forbud. Kollektiv straff er i prinsippet ulovlig i fredstid. Hvilke ramaskrik ville det ikke bli om feks. Lenebakken/Trykleiva ble stengt p.g.a. enkeltpersoners råkjøring? Avisen hevder at grunneierene har ansvar for ikke å gi tillatelse til personer som fisker ulovelig. Hvor mange foreldre har ikke lånt bilen til sin 18-årige pode? Kan foreldrene stilles til ansvar om poden råkjører?

Å stenge fossefiske har i mangfoldige år vært et ønske hos mange. Norges Jeger— og Fiskerforbund forsøkte å få forbudt fiske med søkke. Heldigvis var våre folkevalgte våkne og aviste forsøket. Fiskekontrolløren har fått tilsendt fisk med skader. Det er svært enkelt å påføre fisken slike skader etter at man selv har fisket den. Slike bilder burde kontrolløren holde seg for god til å godta som bevis.

Jeg tar selvfølgelig avstand fra huking, men å påstå at dette ikke er sportsfiske må kun komme fra en person som ikke selv har hatt fisk i halen. Når en fisk er skadet oppstår umiddelbart soppangrep, fisken har sannsynligvis også indre skader. Det er helt forkastelig å slippe denne fisken ut igjen. Det bør absolutt ikke forekomme.

Elveeierlaget har ansatt to oppsynsmenn rundt Melhusfossen. Disse har ikke politimyndighet og behøver ikke tas på alvor. Som tidligere medlem av laksestyret har jeg selv vert med på å ansette oppsynsmann som da hadde begrenset politimyndighet. Hva er grunnen til at nevnte oppsynsmenn ikke kan få en slik myndighet? I forbindelse med utstrakt tyvskyting av elg for noen år tilbake ble begrernset politimyndighet gitt til et antall personer. Dette synes å ha effekt.

Avisen skriver at fellesskapet har bidradd til kultivering og verdiøkning. Norsk lov fastslår at skadevolder skal reparere og erstatte. Det er klart at det er storsamfunnet som er skyld i at laksen forsvant og det er da like klart at storsamfunnet har plikt til å reparere og erstatte. Kalking og kultivering er således ikke en «mild gave» til dem som eier fiskeretten, men en klar plikt for storsamfunnet.

Olaf K. Holmesland