MANDAL Lørdag morgen slokket mannskaper fra Brannvesenet Sør en brann i en nødbolig på Orelunden . En av brakkene sto i full fyr, og var fullstendig utbrent.

Mandag ble det gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

– Det var krevende forhold med tanke på vær og føre. Kriminalteknikerne har ikke ferdigskrevet sin rapport, og dermed har ikke vi noen foreløpig konklusjon å komme med, sier politistasjonssjef Leif Vagle til Lindesnes.

Vagle forteller at politiet mandag har avhørt vedkommende som bodde på stedet, og at de kommer til å foreta flere avhør i dagene som kommer.