Bratt start for bilverksted

– Ingen dramatikk: Ole Tom Heggland, daglig leder ved Mandal Bilverksted, hadde ikke ventet overskudd første driftsår. Foto: Petter Emil Wikøren