Tilfluktsrom ble revet uten tillatelse – her kan det komme nytt

Mandal Eiendom ved Espen Regevik ønsker å reise et næringsbygg med offentlig tilfluktsrom i Mikkelsmyrveien. Ved å delvis rive bygget til høyre og sprenge bort fjellet mellom de to byggene i bakgrunnen skal de sammen utgjøre ett bygg. Foto: Idar H. Lamo