Forebygger omsorgssvikt før barnet er født – nå vil ministeren lære