Setter InClub på topp

  • Kommunen prioriterer: Det er kommunen som skal vurdere og prioritere de innkomne søknadene før Bufdir behandler søknadene. FOTO: Idar H. Lamo (arkiv)