Uerfarne leger kan ikke ha legevakt alene

  • – Noen å støtte seg på: – Jeg synes det er bra at leger og sykepleiere med mindre erfaring skal ha kollegaer med mer erfaring å støtte seg på, som går bakvakt, sier lege Rafael Perez ved legevakten på LRMS. FOTO: Signe Marie Rølland