Hans Christian Hillesund er daglig leder i renovasjonsselskapet Maren. Han har noen teorier om at pandemien er årsak til endringer i avfallsvanene våre. Hans Christian Hillesund er daglig leder i renovasjonsselskapet Maren. Han har noen teorier om at pandemien er årsak til endringer i avfallsvanene våre. Foto: Marianne Furuberg

Avfallsåret 2020: Dette kastet vi under pandemien