Dyster inkassoutvikling: Lindesnes har passert 200 millioner kroner