Nye laksefiskeregler: Forbud mot notfiske av sjølaks

En kilenot er et passivt fiskeredskap som fanger laks etter ruseprinsippet. Miljødirektoratet har nå vedtatt forbud mot denne type fiske sør for Finnmark. Foto: Kristian B. Rian