Rekord­mange sykeplei­erstu­denter tar utdan­ningen i distriktet

foto
Merete Mannsverk jobber på Sunkost og i et livsmestringsteam innenfor rus. Nå er hun også sykepleierstudent, takket være et eget program på UiA. Foto: Audun Fegran Kopperud