Har fått inn over 100 søknader til flyktningmottaket: Kun et fåtall får jobb

foto