Naboer til Sodevika fortviler over sprengt kystlinje

foto