For mye for Mandal: (f.v.) Øystein Ramstad og Tor Birkeland. – Kostnaden er urimelig høy for en kommune, selv med rente- og momskompensasjon, sier kirkeverge Øystein Ramstad.
Kom som et sjokk: Mandal kirkelige fellesråd hadde møte tirsdag kveld, og da ble den helt ferske rapporten fremlagt. Rådmannen er nå informert om saken.

MANDAL: – Arbeidet med å renovere kirken startet i mars, og håpet var at man skulle være ferdig før jul. I første omgang så det ut til å kun være lokale skader på kirketårnet og inngangspartiet. Den nye rapporten viser at det er mye mer omfattende råte— og soppskader i hele kirkebygget. Totalpris før moms er at den må totalrenoveres for 33 millioner kroner for at den skal kunne tilbakestilles til god standard og fortsette å vare i flere hundre år, sier Tor Birkeland, fra Mandal Bydrift, til Lindesnes.

Inkludert moms vil prisen bli i overkant av 41 millioner.

LES OGSÅ: Dette skal fikses - og så mye koster det

Sjokkerte

Den 50 sider lange rapporten utført av konsulentfirmaet Høyer Finseth. Den er laget med bakgrunn i utredninger gjort av spesialistfirmaet innen vern av treverk; Lavtox. I kveld ble rapporten lagt frem og diskuter mellom medlemmene i Manmdal kirkelige fellesråd.

– Er dere sjokkert over tallene i den nye rapporten?

– Det er vel rimelig å si, for vi gikk hele tiden ut i fra den første summen som beløp seg på 8 millioner kroner, sier leder for Mandal kirkelige fellesråd, Åse Lill Kimestad (Ap).

Den nærmere 200 år gamle kirka har kun fått utført små reparasjonsarbeider gjennom årenes løp, den siste for 6-7 år siden, ifølge kirkeverge Øystein Ramstad.

– Man oppdaget en del støv som kom ut ved inngangspartiet, som tydet på råte og at konstruksjoner begynte å smuldre opp. Men problemet med så gamle bygg er at man må inn i materien, grave og bore og dra frem ting før man ser hvor omfattende skadene virkelig er. Det er som alt av gamle bygg, sier Ramstad.

Totalpris før moms er at den må totalrenoveres for 33 millioner kroner

Regningen går til kommunen

Å renovere et så gammelt bygg med vernet status, koster penger.

– Det er uhyre strenge krav til hva man bruker av materialer, og det er klart dette koster, tilføyer han.

Det som er helt klart, i følge medlemmene i Mandal kirkelige fellesråd, er at renovasjonen er noe kommunen må betale i sin helhet på egenhånd. De 8 millionene som allerede er bevilget fra kommunen, vil ikke være i nærheten av å få Mandal kirke i god nok stand for fremtiden, ifølge rapporten.

– Det har vært sjekket i alle instanser om man kan få statlige tilskudd, men slik situasjonen er nå må Mandal kommune trolig ta hele regningen, sier Ramstad og Kimestad.

Urimelig store kostnader

Selv om fellesrådet innser at det økonomiske ansvaret ligger hos Mandal kommune, ønsker de nå å få noe statlig støtte i boks: Selv om det frem til nå ikke har vært mulig å få.

– Vi tar rapporten til etterretning, men vårt vedtak i dag er at dette er urimelig store kostnader for en kommune. Slike kostnader reflekteres ikke gjennom statens overføringer til kommunen over statsbudsjettet. Ordningen med rentekompensasjon er ikke tilstrekkelig og gir et svært begrenset tilskudd. Det bør komme på plass en tiltakspakke med statlige midler til istandsettelse av en verneverdig kirke, sier Øystein Ramstad til Lindesnes.

Fellesråd-medlemmene presiserer derimot at det på ingen måte er fare for folks sikkerhet å oppholde seg i Mandal kirke, på grunn av de omfattende råteskadene.

– Nei, det er viktig å få frem, men på sikt så vil det så klart kunne bli et problem. Selv om det er opp til politikerne i Mandal hva som skal gjøres, så er ikke denne saken noe man kan legge i glemmeboka, tilføyer Åse Lill Kimestad.