Det var knyttet stor spenning til hva fylkesmann Stein A. Ytterdahl ville legge frem på møtet i Fevik fredag. Fra talerstolen la fylkesmannen frem sitt forslag, som er Nye Lindesnes 3 alternativet. En sammenslåing av Mandal, Marnardal og Lindesnes er kommunene som inngår i alternativet og som nå fylkesmannen ber Stortinget slå sammen.

— De er modne for å slås sammen nå, sier Ytterdal i følge FVN.

Fylkesmann Ytterdahl tenker slik:

Nye Lindesnes kommune (Mandal,Marnardal og Lindesnes). Audnedal kan velge om kommunen vil her,eller bli med Lister.

K5 (Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgneog Songdalen)

Vennesla og Iveland

Setesdal (Evje og Hornnes,Bygland, Valle og Bykle) Ytterdahl sier Åseral også kan bli medher. En todeling med forpliktende samarbeid kan vurderes.

ØstreAgder (Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand og Vegårshei)

Gjerstad og Risør kan bli egen kommune, eller bli med i ØstreAgder.

Lister (Lyngdal, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjordog Farsund)