MANDAL På grunn av helsemessige årsaker fritas bystyrerepresentant Dagmar Lia for sine politiske verv fram til 1. januar 2017. Vararamedlemmer rykker opp i den nummerorden de er valgt.

Skal møte fast: Øystein Rui Kristoffersen (AP) trer inn som fast medlem i bystyret ut året. Foto: Arkivfoto

Det betyr at Øystein Rui Kristoffersen (AP) trer inn som fast medlem i bystyret, Morten Ekeland (SV) trer inn som fast medlem i driftsstyret, og Inga Fjeldsgaard (AP) trer inn i eldrerådet.Ny første vararepresentant til bystyret for Ap blir Arnar Aas, mens Åse Lill Kimestad fra samme parti blir første vara til driftsstyret for Morten Ekeland.

I eldrerådet trer Inga Fjeldsgaard inn som fast medlem. Der velges det ikke ny vara.