Områdene i Klevefjorden interessante for flere havvindaktører