Følelsesladd om skolekutt og omsorgsyrket: – Ansatte orker ikke mer